Partnerzy

PARTNERZY

Każdy może zostać członkiem Stowarzyszenia Happy Evolution Global Association, jeśli:

1. Uprawia etyczny biznes poprawiający standard życia nie tylko ludzkości.

2. Stawia na Zieloną Ekonomię i Zrównoważony Rozwój.

3. Zdrowie plasuje na pierwszym miejscu, dbając o to, by metoda dbałości oparta była na naturalnych rozwiązaniach.

4. Działalności stowarzyszeniowej, zarówno zarobkowej, jak i edukacyjnej, czy filantropijnej przyświeca cel redukcji śmieci, bubli i toksyn.

Są też inne kryteria, które są stawiane członkom zwyczajnym i honorowym, prosimy o nadesłanie swojej kandydatury, rozpatrzymy ją indywidualnie w oparciu o dorobek edukacyjno-prozdrowotny.

Dziękujemy za promocję i wspieranie projektu firmom, instytucjom i mediom. Na każdym etapie rozwoju idei Happy Evolution pojawiają kolejne wspaniałe podmioty, które dobrym gestem umożliwiają nam postawienie kolejnego kroku.

Poznajcie naszych przyjaciół!

PARTNERZY

PATRONI MEDIALNI