DEKLARACJA

happy-evolution-org-deklaracja-page

Zdrowi i szczęśliwi

Idea projektu opiera się na 10 krokach, które każdy może samodzielnie zastosować, aby poczuć wyższy komfort życia. Autorka projektu, Żaneta Geltz, od ponad 20 lat interesuje się tematyką zdrowia i ekologii. Zainspirowana wywiadami i pracą nad pierwszym w Polsce magazynem dla alergików - Hipoalergiczni, postanowiła podzielić się zebraną wiedzą, by zachęcać rzesze osób do prozdrowotnych decyzji.

Do współtworzenia społeczności zaprasza specjalistów, profesorów, lekarzy, dietetyków, sportowców, artystów, trenerów, przedsiębiorców, alergików, młodzież, rodziców, seniorów i przewlekle chorych.


Celem działalności Stowarzyszenia HAPPY EVOLUTION GLOBAL ASSOCIATION jest dopuszczenie do głosu osób i podmiotów wspierających zdrowie, ekologię, sport, rozwój osobisty oraz tych, którzy pozwalają innym odkryć swój własny sposób na szczęście.

A istotą wszystkich działań pod szyldem Happy Evolution jest rozwój inicjatyw dających szansę na równowagę w życiu oraz prowokacja do wyboru bardziej zrównoważonych rozwiązań w wielu obszarach.

Co zrobić, by dołączyć?

Jeśli chcą Państwo dołączyć indywidualnie lub w charakterze Partnera biznesowego, wystarczy wybrać jedną z form aktywności - zgodnie ze statutem, mogą Państwo dokonywać następujących form wsparcia naszych działań:

 1. Składka członkowska

 2. Dotacja

 3. Sponsoring

 4. Darowizna

 5. Odpis podatkowy

Zachęcamy też Państwa do promocji naszej idei wśród przyjaciół i znajomych, którym bliski jest temat zdrowia, ekologii i minimalistycznego stylu życia. Dzięki zbiórce funduszy, możemy na bieżąco zarażać coraz szersze kręgi osób i docierać do tych, którzy tkwią w martwym punkcie lub potrzebują iskry z zewnątrz, by pójść w kierunku rozwoju. Zebrane finanse przeznaczamy na materiały drukowane, organizację warsztatów otwartych i zamkniętych, a także na prowadzenie stałej komunikacji ze światem mediów, medycyny i biznesu.

 1. 50 zł – roczna składka rejestracyjna dla Członków Zwyczajnych (w opłacie zawarty jest Certyfikat pdf wraz z wpisem do bazy Członków online na stronie Stowarzyszenia).

 2. 200 złuzupełniająca wpłata jednoroczna, zapewniająca dostęp do karty członkowskiej i do wydarzeń, a także przewodnika pod tytułem ”Happy Evolution – 10 kroków do zdrowia, szczęścia i równowagi” w wersji drukowanej i wersji elektronicznej.

 3. 30 zł lub więcej - składka roczna dla Członków Wspierających i Honorowych (w opłacie zawarty jest Certyfikat pdf wraz z wpisem do bazy Członków online na stronie Stowarzyszenia, a także karta członkowska).

 4. 1500 złopłata dla firm za drukowaną formę Certyfikatu, zapewniająca też dostęp do karty członkowskiej i do wydarzeń, a także przewodnika liczącego 52 strony pod tytułem ”Happy Evolution – 10 kroków do zdrowia, szczęścia i równowagi” w wersji drukowanej i wersji elektronicznej.

 5. Istnieje również opcja zakupu produktów sygnowanych logo stowarzyszenia pod linkiem: www.multishop24.pl/category/happy-evolution

Wklej poniższy tekst deklaracji do swojego edytora w komputerze, uzupełnij dane i wyślij do nas wraz z podpisem: happyevolution.tv (at) gmail.com.
Odeślemy numer konta po weryfikacji danych i zaprosimy do dalszego kroku.

 


DEKLARACJA CZŁONKOWSKA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

 

IMIĘ (IMIONA) KANDYDATA :             ………………...............……………..

NAZWISKO KANDYDATA :                   ………..........................……………..

DATA I MIEJSCE URODZENIA :            ………………...................……………..

PESEL :  ………….....................…..

NUMER I SERIA DOWODU OSOBISTEGO : …………………….…

ADRES MIEJSCA ZAMIESZKANIA : ………….......................................…………….......

ADRES DO DORĘCZEŃ : …………….........................................………………..

ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ DO DORĘCZEŃ :

……………………………………………………............................................…..

TELEFON KONTAKTOWY : ...............………...................

OŚWIADCZENIE

Ja …………………………………………. oświadczam, że:

 • zapoznałem się ze statutem stowarzyszenia Happy Evolution Global Association z siedzibą w Poznaniu,
  nr KRS 0000644545
 • spełniam wszystkie warunki przewidziane w statucie dla uzyskania członkostwa w Stowarzyszeniu,
 • akceptuję cele statutowe Stowarzyszenia oraz zobowiązuję się do wypełniania, które na członków zwyczajnych Stowarzyszenia nakłada statut, w tym zwłaszcza obowiązku regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich
 • deklaruję aktywnie uczestniczyć w realizacji założeń programowych stowarzyszenia poprzez:

......................................................................................………………………….
Wobec powyższego wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków zwyczajnych
Stowarzyszenia Happy Evolution Global Association z siedzibą w Poznaniu 

..........................................  ......................................……….
(data, miejsce oraz własnoręczny podpis kandydata)


lub pobierz gotowy druk