JERZY LESZEK ZALASIŃSKI

Profesor, doktor, inżynier, fizjolog i biochemik roślin, ekolog. Od wielu lat jest ekspertem ONZ, FAO/WHO i Rady Europy. Wykłady wygłaszane na wielu uniwersytetach krajowych i zagranicznych zostały uhonorowane licznymi odznaczeniami i listami gratulacyjnymi od Rektorów. Autor wielu rozwiązań w zakresie biotechnologii ważnych dla postępu biologicznego w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie i pszczelarstwie. Z natury miłośnik przyrody, hołdujący zdrowemu stylowi życia, pozbawionego stresu, pełnego dobrego jedzenia, snu, wody, aktywności fizycznej i wspaniałych ludzi.

Zalasinski